Click here to Skip to main content
15,666,286 members
Please Sign up or sign in to vote.
0.00/5 (No votes)
How to read the data from
C#
<param_list name="SegmentName" id="RowList">

and display in a asp form drop down list.

What I have tried:

XML
<message_response xmlns="">
 <action name="IL">
  <param name="ProductName" value="" require="" read-only=""><![CDATA[MYCAB PUBLIC SECTOR-MPSS</param>
  <param name="ProductType" value="" require="" read-only=""><![CDATA[False</param>
  <param name="ProductInfo" value="" require="" read-only=""><![CDATA[Private:0</param>
  <param name="TravelLength" value="" require="" read-only=""><![CDATA[42949</param>
  <param name="Passengers" value="" require="" read-only=""><![CDATA[1</param>
  <param name="TravelTime" value="" require="" read-only=""><![CDATA[36</param>
  <param_list name="RowList" id="GETCIL">
   <value>
    <param_list name="Row" id="RowList">
     <value><![CDATA[588612</value>
     <value><![CDATA[588613</value>
    </param_list>
    <param_list name="ConfigType" id="RowList">
     <value><![CDATA[0</value>
     <value><![CDATA[0</value>
    </param_list>
    <param_list name="ConfigName" id="RowList">
     <value><![CDATA[MPSS FLIGHT TRANSFER</value>
     <value><![CDATA[MPSS FLIGHT TRANSFER</value>
    </param_list>
    <param_list name="AdjustTimeLatterLimit" id="RowList">
     <value><![CDATA[-1</value>
     <value><![CDATA[-1</value>
    </param_list>
    <param_list name="AdjustTimeEarlyLimit" id="RowList">
     <value><![CDATA[0</value>
     <value><![CDATA[0</value>
    </param_list>
    <param_list name="PickupTime" id="RowList">
     <value><![CDATA[09:20</value>
     <value><![CDATA[09:20</value>
    </param_list>
    <param_list name="PickUpDate" id="RowList">
     <value><![CDATA[2016-05-26</value>
     <value><![CDATA[2016-05-26</value>
    </param_list>
    <param_list name="DropTime" id="RowList">
     <value><![CDATA[09:58</value>
     <value><![CDATA[09:58</value>
    </param_list>
    <param_list name="SegmentName" id="RowList">
     <value><![CDATA[EGEN BIL</value>
     <value><![CDATA[MINIVAN</value>
    </param_list>
    <param_list name="SegmentId" id="RowList">
     <value><![CDATA[SWE001SG20</value>
     <value><![CDATA[SWE001SG04</value>
    </param_list>
    <param_list name="PrmTotalPrice" id="RowList">
     <value><![CDATA[405.66037736</value>
     <value><![CDATA[405.66037736</value>
    </param_list>
    <param_list name="PrmVatPrice" id="RowList">
     <value><![CDATA[24.34</value>
     <value><![CDATA[24.34</value>
    </param_list>
    <param_list name="AplTotalPrice" id="RowList">
     <value><![CDATA[430.00000000</value>
     <value><![CDATA[430.00000000</value>
    </param_list>
    <param_list name="AplVatPrice" id="RowList">
     <value><![CDATA[24.34</value>
     <value><![CDATA[24.34</value>
    </param_list>
    <param_list name="PrmBookingFee" id="RowList">
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
    </param_list>
    <param_list name="PrmBookingFeeVAT" id="RowList">
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
    </param_list>
    <param_list name="AplBookingFee" id="RowList">
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
    </param_list>
    <param_list name="AplBookingFeeVAT" id="RowList">
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
    </param_list>
    <param_list name="PrmCurrency" id="RowList">
     <value><![CDATA[SEK</value>
     <value><![CDATA[SEK</value>
    </param_list>
    <param_list name="PrmCurrencySymbol" id="RowList">
     <value><![CDATA[kr</value>
     <value><![CDATA[kr</value>
    </param_list>
    <param_list name="AplCurrency" id="RowList">
     <value><![CDATA[SEK</value>
     <value><![CDATA[SEK</value>
    </param_list>
    <param_list name="AplCurrencySymbol" id="RowList">
     <value><![CDATA[kr</value>
     <value><![CDATA[kr</value>
    </param_list>
    <param_list name="AplVatPercentage" id="RowList">
     <value><![CDATA[6.00000000</value>
     <value><![CDATA[6.00000000</value>
    </param_list>
    <param_list name="Cancel_TERMS_HDL" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="Cancel_TERMS_BTX" id="RowList">
     <value><![CDATA[Denna bokning kan avbokas eller ändras före 2016-05-26 09:03. Bokningen är återbetalningsbar förutsatt att avbokning sker före 2016-05-26 09:03</value>
     <value><![CDATA[Denna bokning kan avbokas eller ändras före 2016-05-26 09:03. Bokningen är återbetalningsbar förutsatt att avbokning sker före 2016-05-26 09:03</value>
    </param_list>
    <param_list name="Carrier_TERMS_HDL" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="Carrier_TERMS_BTX" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="Route_TERMS_HDL" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="Route_TERMS_BTX" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="Services_TERMS_HDL" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="Services_TERMS_BTX" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="Update_TERMS_HDL" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="Update_TERMS_BTX" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="UpdateReusabTERMSBTX" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="UpdateReusabTERMSHDL" id="RowList">
     <value></value>
     <value></value>
    </param_list>
    <param_list name="VehicleSize" id="RowList">
     <value><![CDATA[1-4</value>
     <value><![CDATA[1-7</value>
    </param_list>
    <param_list name="SegmentAliasBTX" id="RowList">
     <value><![CDATA[Tjänster och pris i enlighet med Statligt ramavtal för taxitjänster, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Avtalet omfattar Sverige. Egen bil för 1-4 passagerare samt Storbil 5-7 passagerare. Därutöver särskilda rabatterade erbjudanden som anbudsgivaren erbjuder, t ex Delad bil till och från flyget</value>
     <value><![CDATA[Tjänster och pris i enlighet med Statligt ramavtal för taxitjänster, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Avtalet omfattar Sverige. Egen bil för 1-4 passagerare samt Storbil 5-7 passagerare. Därutöver särskilda rabatterade erbjudanden som anbudsgivaren erbjuder, t ex Delad bil till och från flyget</value>
    </param_list>
    <param_list name="SegmentAliasHDL" id="RowList">
     <value><![CDATA[STATLIGT RAMAVTAL</value>
     <value><![CDATA[STATLIGT RAMAVTAL</value>
    </param_list>
    <param_list name="NumberOfVehicle" id="RowList">
     <value><![CDATA[997</value>
     <value><![CDATA[998</value>
    </param_list>
    <param_list name="AplBaselineTotalPrice" id="RowList">
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
    </param_list>
    <param_list name="AplBaselineVATPrice" id="RowList">
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
     <value><![CDATA[0.00000000</value>
    </param_list>
    <param_list name="SegmentImage" id="RowList">
     <value><![CDATA[MPSSLOGO.png</value>
     <value><![CDATA[MPSSLOGO.png</value>
    </param_list>
    <param_list name="Pickup" id="RowList">
     <value><![CDATA[Arlanda Airport(ARN) - Terminal 5</value>
     <value><![CDATA[Arlanda Airport(ARN) - Terminal 5</value>
    </param_list>
    <param_list name="Destination" id="RowList">
     <value><![CDATA[Sheraton Stockholm Hotel Och Towers, Tegelbacken 6, Norrmalm, Stockholm, Sweden</value>
     <value><![CDATA[Sheraton Stockholm Hotel Och Towers, Tegelbacken 6, Norrmalm, Stockholm, Sweden</value>
    </param_list>
    <param_list name="IsSpecialCase" id="RowList">
     <value><![CDATA[False</value>
     <value><![CDATA[False</value>
    </param_list>
    <param_list name="TimeToPickup" id="RowList">
     <value><![CDATA[9969</value>
     <value><![CDATA[9969</value>
    </param_list>
    <param_list name="OnDemandPickup" id="RowList">
     <value><![CDATA[False</value>
     <value><![CDATA[False</value>
    </param_list>
    <param_list name="CurrentLocalDateTime" id="RowList">
     <value><![CDATA[2016-05-19 11:11:46.980</value>
     <value><![CDATA[2016-05-19 11:11:46.970</value>
    </param_list>
    <param_list name="SegmentDetails" id="SegmentDetails">
     <value>
      <param_list name="SLA" id="SLA">
       <value><![CDATA[Exempel på bilmodeller: Ford Mondeo, VW Passat, Nissan Maxima.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst 32.5 poäng EuroNCAP Krockskydd för vuxna åkande.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst 2.0 poäng EuroNCAP, Whiplash skydd.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller kraven EuroNCAP 2010 ESC</value>
       <value><![CDATA[Förare uppmanar till användning av bilbälten</value>
       <value><![CDATA[Personbil som drivs av bensin eller diesel släpper ut högst 95 gram koldioxid per kilometer.</value>
       <value><![CDATA[Bilvårdsprodukter miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller likvärdigt. Endast tvätthallar som har slam- och oljeavskiljare används.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst säkerhetskraven för minst 14.0 poäng EuroNCAP, eller motsvarande, gällande fotgängare.</value>
       <value><![CDATA[Maximalt två (2) stora resväskor och en (1) kabin väska</value>
       <value><![CDATA[Däcken innehåller högst PAH enligt REACH, annex XVII. Däckens lufttryck följer fordonstillverkarens rekommendationer. Vinterdäcken är dubbfria.</value>
       <value><![CDATA[Förnybara bränslen: Biogas, Etanol, Biodiesel</value>
      </param_list>
      <param_list name="Name" id="SLA">
       <value><![CDATA[BILMODELL</value>
       <value><![CDATA[KROCKSKYDD ÅKANDE</value>
       <value><![CDATA[PISKSNÄRTSKYDD</value>
       <value><![CDATA[ANTISLADDSYSTEM, ESC</value>
       <value><![CDATA[BILBÄLTEN</value>
       <value><![CDATA[MILJÖBIL</value>
       <value><![CDATA[BILVÅRD OCH KONDITION</value>
       <value><![CDATA[KROCKSKYDD FOTGÄNGARE</value>
       <value><![CDATA[BAGAGEUTRYMME</value>
       <value><![CDATA[DÄCK</value>
       <value><![CDATA[FÖRNYBARA BRÄNSLEN</value>
      </param_list>
      <param_list name="What" id="SLA">
       <value><![CDATA[MELLANSTOR BIL</value>
       <value><![CDATA[Krockskydd för vuxna åkande</value>
       <value><![CDATA[Personbilen har Pisksnärtsskydd (Whiplash)</value>
       <value><![CDATA[Personbilen är utrustad med antisladd system, ESC</value>
       <value><![CDATA[Godkända och fungerande bilbälten på samtliga passagerar platser.</value>
       <value><![CDATA[Personbilen är en miljöbil</value>
       <value><![CDATA[Hel och ren bil, invändigt liksom utvändigt. Tvätt och underhåll sker i enlighet med bra miljöval</value>
       <value><![CDATA[Krockskydd för fotgängare</value>
       <value><![CDATA[Maximalt bagageutrymme och säker förvaring av löst gods.</value>
       <value><![CDATA[Personbilen använder rätt PAH fria däck</value>
       <value><![CDATA[Förnybara bränslen används i största möjliga utsträckning</value>
      </param_list>
      <param_list name="How" id="SLA">
       <value><![CDATA[Allokerad bil kontrolleras, före upphämtning, i syfte att säkra att rätt bilmodell används för köruppdraget.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst 32.5 poäng EuroNCAP Krockskydd för vuxna åkande.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst 2.0 poäng EuroNCAP, Whiplash skydd.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller kraven EuroNCAP 2010 ESC</value>
       <value><![CDATA[Förare uppmanar till användning av bilbälten</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller definitionen för Miljöbil enligt förordning(2009:1) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Personbilen är antingen (väldigt) bensin- eller dieselsnål, eller drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel.</value>
       <value><![CDATA[Tvätt och städning av personbilen sker löpande. Endast miljömärkta bilvårdsprodukter och tvätthallar används.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst 14.0 poäng EuroNCAP krockskydd för fotgängare.</value>
       <value><![CDATA[Bagage, och eller löst gods, transporteras endast i bilens bagageutrymme.</value>
       <value><![CDATA[Däcken innehåller högst PAH enligt REACH, annex XVII. Däckens lufttryck följer fordonstillverkarens rekommendationer. Vinterdäcken är dubbfria.</value>
       <value><![CDATA[Personbil med förnybara bränslen är prioriterad för köruppdraget. Uppföljning av att förnybara bränslen används, istället för andra bränslen i fordonen, görs regelbundet.</value>
      </param_list>
     </value>
     <value>
      <param_list name="SLA" id="SLA">
       <value><![CDATA[Exempel på bilmodeller: Toyota Prius, Toyota Avenis, Renault Megana etc.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst 32.5 poäng EuroNCAP Krockskydd för vuxna åkande.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst 2.0 poäng EuroNCAP, Whiplash skydd.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller kraven EuroNCAP 2010 ESC</value>
       <value><![CDATA[Förare uppmanar till användning av bilbälten</value>
       <value><![CDATA[Storbilen maximala utsläpp: CO2 225g/km. Storbilar som är diesel driva släpper maximalt ut 5 milligram partiklar per kilometer.</value>
       <value><![CDATA[Bilvårdsprodukter miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller likvärdigt. Endast tvätthallar som har slam- och oljeavskiljare används.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst säkerhetskraven för minst 14.0 poäng EuroNCAP, eller motsvarande, gällande fotgängare.</value>
       <value><![CDATA[Maximalt sju (7) stora resväskor</value>
       <value><![CDATA[Däcken innehåller högst PAH enligt REACH, annex XVII. Däckens lufttryck följer fordonstillverkarens rekommendationer. Vinterdäcken är dubbfria.</value>
       <value><![CDATA[Förnybara bränslen: Biogas, Etanol, Biodiesel.</value>
      </param_list>
      <param_list name="Name" id="SLA">
       <value><![CDATA[BILMODELL</value>
       <value><![CDATA[KROCKSKYDD ÅKANDE</value>
       <value><![CDATA[PISKSNÄRTSKYDD</value>
       <value><![CDATA[ANTISLADDSYSTEM, ESC</value>
       <value><![CDATA[BILBÄLTEN</value>
       <value><![CDATA[MILJÖ</value>
       <value><![CDATA[BILVÅRD OCH KONDITION</value>
       <value><![CDATA[KROCKSKYDD FOTGÄNGARE</value>
       <value><![CDATA[BAGAGEUTRYMME</value>
       <value><![CDATA[DÄCK</value>
       <value><![CDATA[FÖRNYBARA BRÄNSLEN</value>
      </param_list>
      <param_list name="What" id="SLA">
       <value><![CDATA[STORBIL</value>
       <value><![CDATA[Krockskydd för vuxna åkande</value>
       <value><![CDATA[Storbilen har Pisksnärtsskydd (Whiplash)</value>
       <value><![CDATA[Storbilen är utrustad med antisladd system, ESC</value>
       <value><![CDATA[Godkända och fungerande bilbälten på samtliga passagerar- platser.</value>
       <value><![CDATA[Storbilen har begränsad miljöpåverkan</value>
       <value><![CDATA[Hel och ren bil, invändigt liksom utvändigt. Tvätt och underhåll sker i enlighet med bra miljöval</value>
       <value><![CDATA[Krockskydd för fotgängare</value>
       <value><![CDATA[Maximalt bagageutrymme och säker förvaring av löst gods.</value>
       <value><![CDATA[Storbilen använder rätt PAH fria däck</value>
       <value><![CDATA[Förnybara bränslen används i största möjliga utsträckning</value>
      </param_list>
      <param_list name="How" id="SLA">
       <value><![CDATA[Allokerad bil kontrolleras, före upphämtning, i syfte att säkra att rätt bilmodell används för köruppdraget.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst 32.5 poäng EuroNCAP Krockskydd för vuxna åkande.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst 2.0 poäng EuroNCAP, Whiplash skydd.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller kraven EuroNCAP 2010 ESC</value>
       <value><![CDATA[Förare uppmanar till användning av bilbälten</value>
       <value><![CDATA[Storbilen har begränsade koldioxidutsläpp samt utsläpp av partiklar.</value>
       <value><![CDATA[Tvätt och städning av storbilen sker löpande. Endast miljömärkta bilvårdsprodukter och tvätthallar används.</value>
       <value><![CDATA[Uppfyller minst 14.0 poäng EuroNCAP krockskydd för fotgängare.</value>
       <value><![CDATA[Bagage, och eller löst gods, transporteras endast i bilens bagageutrymme.</value>
       <value><![CDATA[Däcken innehåller högst PAH enligt REACH, annex XVII. Däckens lufttryck följer fordonstillverkarens rekommendationer. Vinterdäcken är dubbfria.</value>
       <value><![CDATA[Storbil med förnybara bränslen är prioriterad för köruppdraget. Uppföljning av att förnybara bränslen används, istället för andra bränslen i fordonen, görs regelbundet.</value>
      </param_list>
     </value>
    </param_list>
    <param_list name="VehicleDetails" id="VehicleDetails">
     <value>
      <param_list name="Examples" id="VehicleDetails">
       <value><![CDATA[FORD MONDEO </value>
       <value><![CDATA[FORD TAURUS </value>
       <value><![CDATA[NISSAN MAXIMA</value>
       <value><![CDATA[OPEL VECTRA</value>
       <value><![CDATA[PEUGEOT 407</value>
       <value><![CDATA[PEUGEOT 508</value>
       <value><![CDATA[RENAULT FLUENCE</value>
      </param_list>
      <param_list name="Image" id="VehicleDetails">
       <value><![CDATA[b14490d5-288c-4c03-b995-f63cd10aef6f</value>
       <value><![CDATA[85e86c25-2fb3-4f3f-8ee0-2a4e3b6aab91</value>
       <value><![CDATA[b05ed190-ea50-4986-a7a9-923e6b4635be</value>
       <value><![CDATA[NO-IMAGE.jpg</value>
       <value><![CDATA[NO-IMAGE.jpg</value>
       <value><![CDATA[NO-IMAGE.jpg</value>
       <value><![CDATA[b6075fb9-0bb5-4548-aff9-b1b92e263a7c</value>
      </param_list>
     </value>
     <value>
      <param_list name="Examples" id="VehicleDetails">
       <value><![CDATA[MERCEDES VIANO </value>
       <value><![CDATA[MERCEDES VITO</value>
       <value><![CDATA[NISSAN ELGRAND</value>
       <value><![CDATA[OPEL VIVARO</value>
       <value><![CDATA[OPEL ZAFIRA</value>
       <value><![CDATA[PEUGEOT EXPERT</value>
       <value><![CDATA[RENAULT TRAFFICE</value>
      </param_list>
      <param_list name="Image" id="VehicleDetails">
       <value><![CDATA[d65f96f0-d07c-4359-9bc8-e9d639bc5bc0</value>
       <value><![CDATA[95a5977f-1c15-4d63-b340-f5318f600f3b</value>
       <value><![CDATA[NO-IMAGE.jpg</value>
       <value><![CDATA[NO-IMAGE.jpg</value>
       <value><![CDATA[NO-IMAGE.jpg</value>
       <value><![CDATA[NO-IMAGE.jpg</value>
       <value><![CDATA[0d122145-accd-4055-bb48-8f14008fca3b</value>
      </param_list>
     </value>
    </param_list>
    <param_list name="DriverDetails" id="DriverDetails">
     <value>
      <param_list name="DriverRating" id="DriverDetails">
       <value><![CDATA[3</value>
      </param_list>
      <param_list name="DriverSLA" id="DriverDetails">
       <value><![CDATA[Three Star</value>
      </param_list>
     </value>
     <value>
      <param_list name="DriverRating" id="DriverDetails">
       <value><![CDATA[3</value>
      </param_list>
      <param_list name="DriverSLA" id="DriverDetails">
       <value><![CDATA[Three Star</value>
      </param_list>
     </value>
    </param_list>
    <param_list name="AttributeList" id="GetTariff">
     <value>
      <param_list name="AttributeID" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[SWE002SPA03</value>
       <value><![CDATA[SWE002SPA06</value>
       <value><![CDATA[SWE001SPA05</value>
       <value><![CDATA[SWE001SPA01</value>
       <value><![CDATA[SWE001SPA08</value>
       <value><![CDATA[SWE001SPA09</value>
       <value><![CDATA[SWE001SPA17</value>
       <value><![CDATA[SWE001OPA11</value>
       <value><![CDATA[SWE001OPA10</value>
      </param_list>
      <param_list name="AttributeType" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[1</value>
       <value><![CDATA[1</value>
      </param_list>
      <param_list name="AttributeName" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[Bilbarnstol 1-4 år</value>
       <value><![CDATA[Bälteskudde från 4 år</value>
       <value><![CDATA[Extra bagage - 2 resväskor</value>
       <value><![CDATA[Möta med namnskylt</value>
       <value><![CDATA[Bagage max - 2+2 väskor</value>
       <value><![CDATA[Bagage max - 2+1 väskor</value>
       <value><![CDATA[Kombibil</value>
       <value><![CDATA[VIA Adress</value>
       <value><![CDATA[Biljettlöst (E-ticket)</value>
      </param_list>
      <param_list name="CilSPAttribute" id="AttributeList">
       <value></value>
       <value></value>
       <value></value>
       <value></value>
       <value></value>
       <value></value>
       <value></value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[0</value>
      </param_list>
      <param_list name="AttributeAction" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[2</value>
      </param_list>
      <param_list name="PrmTotalPrice" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[150.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
      </param_list>
      <param_list name="PrmVatPrice" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[9.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
      </param_list>
      <param_list name="AplTotalPrice" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[159.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
      </param_list>
      <param_list name="AplVatPrice" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[9.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
      </param_list>
     </value>
     <value>
      <param_list name="AttributeID" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[SWE002SPA02</value>
       <value><![CDATA[SWE001SPA01</value>
       <value><![CDATA[SWE001SPA06</value>
       <value><![CDATA[SWE001SPA07</value>
       <value><![CDATA[SWE001SPA17</value>
       <value><![CDATA[SWE001OPA11</value>
       <value><![CDATA[SWE001OPA10</value>
      </param_list>
      <param_list name="AttributeType" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[1</value>
       <value><![CDATA[1</value>
      </param_list>
      <param_list name="AttributeName" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[Bältesstol 4-6 år</value>
       <value><![CDATA[Möta med namnskylt</value>
       <value><![CDATA[Bagage max - 7 resväskor</value>
       <value><![CDATA[Bagage max - 5 resväskor</value>
       <value><![CDATA[Kombibil</value>
       <value><![CDATA[VIA Adress</value>
       <value><![CDATA[Biljettlöst (E-ticket)</value>
      </param_list>
      <param_list name="CilSPAttribute" id="AttributeList">
       <value></value>
       <value></value>
       <value></value>
       <value></value>
       <value></value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[0</value>
      </param_list>
      <param_list name="AttributeAction" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[2</value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[0</value>
       <value><![CDATA[2</value>
      </param_list>
      <param_list name="PrmTotalPrice" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[150.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
      </param_list>
      <param_list name="PrmVatPrice" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[9.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
      </param_list>
      <param_list name="AplTotalPrice" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[159.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
      </param_list>
      <param_list name="AplVatPrice" id="AttributeList">
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
       <value><![CDATA[9.00000000</value>
       <value><![CDATA[0.00000000</value>
      </param_list>
     </value>
    </param_list>
    <param_list name="CILPolicyList" id="GETCIL">
     <value>
      <param_list name="segment" id="CILPolicyList">
       <value><![CDATA[0</value>
      </param_list>
      <param_list name="ServiceProvider" id="CILPolicyList">
       <value><![CDATA[0</value>
      </param_list>
     </value>
     <value>
      <param_list name="segment" id="CILPolicyList">
       <value><![CDATA[0</value>
      </param_list>
      <param_list name="ServiceProvider" id="CILPolicyList">
       <value><![CDATA[0</value>
      </param_list>
     </value>
    </param_list>
   </value>
  </param_list>
  <diagnostics>
   <message type="" code="" Text="" />
  </diagnostics>
 </action>
</message_response>
Posted
Updated 19-May-16 14:49pm
v2
Comments
Karthik_Mahalingam 19-May-16 9:26am    
you need these 2 values ?
<value><![CDATA[EGEN BIL
<value><![CDATA[MINIVAN
Muhammad Islam Manzoor 20-May-16 2:03am    
Hi, There can be one or more values in this section. But currently there are only two (EGEN BIL & MINIVAN). I need all values.
Karthik_Mahalingam 20-May-16 2:08am    
ok fine.
so need these values by ignoring the CDATA
Muhammad Islam Manzoor 20-May-16 3:15am    
yes.

1 solution

Your XML is not well formed, CDATA should be as follows;
<value><![CDATA[24.34]]></value>
NOT
<value><![CDATA[24.34</value>
XML elements and nodes are selected using XPath - refer below link;
XML and XPath[^]

Easiest method of getting the exact nodes you want is;
C#
XmlDocument myDoc = new XmlDocument();
myDoc.Load("<file name and path>");
XmlNodeList nodes = myDoc.SelectNodes("//param_list[@name=\"SegmentName\"]/value");

The nodes object will contain the 2 value nodes
To access the actual text values & show in a Message Box you can loop through the nodes as follows;
C#
foreach(XMLNode node in nodes)
{
  MessageBox.Show(node.InnerText);
}


Kind Regards
 
Share this answer
 
v3
Comments
Matt T Heffron 19-May-16 21:04pm    
Also, likewise, the
<param name="ProductType" value="" require="" read-only=""><![CDATA[False</param>
are missing the
]]> before the </param>
Muhammad Islam Manzoor 20-May-16 3:15am    
how to write the data after reading from cdata i have no idea.
an0ther1 22-May-16 17:39pm    
That depends on where you want to write it to.
Sorry but we cannot read your mind & have only the information you have provided.
If the solution offered solves the issue then please mark as Solved, work out what you want to do & then raise another Question if you need help.

Kind Regards
Muhammad Islam Manzoor 23-May-16 6:32am    
That did not worked. I am still not able to read and write from CDATA. I have tried below. But i am getting error message for childnode.

string strPath = @"E:/Test/ReadXMLfromFile/GETCIL_Response.xml";
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load(strPath);
XmlNodeList node = doc.SelectNodes("//param_list[@name=\"SegmentName\"]/value");
if (childNode is XmlCDataSection)
{
XmlCDataSection cdataSection = childNode as XmlCDataSection;
Console.WriteLine(cdataSection.Value);
}
Console.ReadLine();
an0ther1 23-May-16 17:24pm    
Hi Muhammad,
Refer updated solution

This content, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)CodeProject, 20 Bay Street, 11th Floor Toronto, Ontario, Canada M5J 2N8 +1 (416) 849-8900